Var vi finns

Schäferhundklubben Solsta är belägen i Karlstad kommun.

Hur det startade

Sk Solsta som det hette från början, startades för mer än femton år sedan ur en liten träningsgrupp som fått upp ögonen för den internationella hundsporten IGP. Gruppen hade mycket höga ambitioner men fick från början pröva sig fram med något skiftande resultat. Flertalet hade lång erfarenhet genom tidigare tävlande inom de svenska bruksgrenarana och en del var helt nya inom hundsporten. Ganska snart sökte vi hjälp från olika delar av världen som haft IGP som ”nationalsport” i decennier. Vårt eget trevande i kombination med den hjälp vi sökte ledde ganska snart fram till stora framgångar och en fantastisk kunskapsutveckling inom sporten.

Genom åren har antalet medlemmar varierat mellan 10–25 personer. Likaså har vår tränings- och tävlingsplats varierat mellan hyrda fält från snälla bönder till samarbetsvilliga fotbollsklubbar.

Prov och tävlingar 

SK Solsta anordnar främst BH/VT, BSL och IGP prov.

Vår verksamhet

Verksamheten idag består uteslutande av träning, tävling och utbildning  inom den internationella hundsporten. Vi är dock mycket öppna även för andra verksamheter inom brukshundsporten.

Medlemmarna vi har idag har olika ambitionsnivå. En sak vi har gemensamt på Sk Solsta är att vi vill träna hund i en härlig gemenskap med likasinnande människor oavsett ambitionsnivå.

Samarbete

Vi har alltid sett fördelarna med att samarbeta med andra lokala klubbar, andra rasklubbar och individer från olika delar av världen. Till Sk Solsta är alla välkomna för både träning och tävling, eller kanske bara för att umgås en stund.

Sk Solsta i framtiden och nya medlemmar

De närmaste åren kommer vi att göra en satsning på att utöka antalet medlemmar. Det tänker vi ska vara medlemmar med olika intressen och kanske framför allt olika åldrar där ungdomar är särskilt efterlängtade. Kanske kan vi också människor med intresse för de nationella bruksgrenarna då vi ser schäferhundens revansch inom spår, sök, rapport, skydds m.m.

Idag har klubben ca 40 medlemmar.

Avslutningsvis

Känn dig välkommen till Sk Solsta!